Velkommen til Sejlforeningen Vikingen


Sjatturen 2016
Sjatturkommiteens bestyrelse har fastsat årets sjattur til at foregå i weekenden 23.-25. september, og der sejles til Kragenæs. Vi låner klubhuset, således at vi er grill- og vejrsikre. Nærmere vil følge her på siden.

Mette K og Rimfaxe

NYT – NYT – NYT.
Vi har besluttet at lave  ” en dag med Vikingen” den første tirsdag i hver måned,
og vi starter tirsdag den 4. oktober.
Tilmelding er nødvendig til hvert arrangement.
Tilmeldingen slutter senest en uge før arrangementet.
(se nedenfor)

Tirsdag den 4. oktober. kl 17.00 på Refas P.plads på energivej.

Tilmelding til d. 4. oktober.

Første dag, bliver besøg på Refas kraftvarmeværk på Energivej i Nykøbing F.

Her vil vores medlem, Casper Beltoft, vise os rundt, og vi vil få et indblik i, hvad der foregår der, hvor de fleste af os får varmen fra, om vinteren.
Besøges afsluttes kl.1830, hvorefter vi mødes i Klubhuset til sædvanlig spisning, til sædvanlige priser, kl 19.00

Næste arrangement bliver tirsdag den 1. november. kl. 17.00

Vi skal denne aften besøge lav varslings bunkeren på Nordre Ringvej i Nykøbing F.
Hvad de færreste nok ved, ligger der en stor bunker midt i Nykøbing. Denne bunker var i kraft helt frem til afslutningen af den kolde krig, hvor personale via et stor plotterbord, holdt øje med lufttrafikken over Lolland Falster.
En spændende aften  som ledes af tidligere chef for bunkeren, Ole Slente.
Bygningen ligger som 2. bygning på højre hånd, når man drejer ned af Ndr. Ringvej fra Gåbensevej, umiddelbart efter Guldborgsund forsynings administrationsbygning.

Julefrokost for alle medlemmer fredag den 2. december. kl 18.00

I december planlægger VST julefrokost for alle foreningens medlemmer.
VST vil stå for madlavningen, i lighed med sidste år, men I år går invitationen til alle medlemmer i Sejlforeningen.
Prisen på dette arrangement, vil være højere, end de normale tirsdage.

/ce

Fællesturen 2016


Foto: Vibeke Piil

Årets fællestur gik som sædvanlig til Nysted i weekenden 12-14 august. Det med weekenden er dog så meget sagt, idet første båd ankom allerede om tirsdagen. De øvrige 14 både kom dryppende efterhånden, og alle kunne fortælle om svineri efter Flinthornekosten i den fortsatte stride vestenvind. Nogle beretter om grønt vand på fordækket, og alle havde siddet godt i læ under sprayhoods og i drivhusene. Det forlyder ikke, at nogen brugte sejl.
Fredag aften underholdt duoen "Dynamic Strings" bestående af formanden og Leif. Fint indslag og med kendte numre.
Lørdag formiddag havde Klaus Stem arrangeret besøg på Nysted vandværk, og om eftermiddagen blev der konkurreret i klubhuset og på grønsværen i paratviden, baglænsløb, målskydning med fodbold og bold-rul på line. Det sidste var virkelig svært. Samlet vinder blev Oi, der som den første kunne vælge præmie på det velspækkede gavebord.
Vi grillede både fredag og lørdag. Ole Baloo havde omhyggeligt fyret den rustfri grill op, og en anden havde trykket på knappen til gas-grillen. Der blev således grillet i stereo. Vi kunne i år ikke sidde ude grundet det ustadige vejr, men klubhuset stod som sædvanlig til vor fulde rådighed, og vi havde hyggelige aftener.
Den sædvanlige tak skal lyde til arrangørerne, men i særdeleshed til Nysted Sejlklub, hvor gæstfriheden ikke kender grænser.


Niels Rimfaxe

Flere billeder fra Nysted Turen.

Så er det igen tid til at afvikle "Match race" i 606 i Guldborg.

I Weekenden den 9. og 10. september, lægger Guldborgland igen rammer til dette
arrangement, som afvikles efter samme model som sidste år.

Vi sejler selve matchracen om lørdagen, med skippermøde på havnen i Guldborg kl. 10.00
I  år deltager også Snekken, så vi får lidt  flere både på banen i år.

Vikingen er tildelt fire besætninger, i lighed med sidste år. Dem af jer som ønsker at tilmelde en besætning, bedes henvende sig til undertegnede, og jeg sørger så for tilmelding af kapsejladsbesætningerne. Startgebyr kr. 200 pr båd.

Der vil igen i år blive banespeaker på kajen i Guldborg, så alle som har lyst, vil blive informeret om hvad der sker ude på banen, hvis man da ikke selv kan se det.

Om aftenen er der plads til ca. 90 mennesker i Lagunen, hvor Karina igen i år vil servere
er dejlig buffet til en pris af kr.   165. Medbring venligst lige penge til aftenens arrangement,som vil blive opkrævet ved ankomst til klubhuset.
Det er tilladt at medbringe sine egne drikkevarer om aftenen.   
Efter maden spiles der op til dans med ("Efter Skoletid" vol. 2)
Tilmeldingerne registreres efter " først til mølle" princippet.

Vi skal bede om din tilmelding, hvis du agter at sejle til Guldborg og deltage i aften arrangementet.

Tilmeldingen er bindende, når du har registreret dig på listen.

Tilmelding


Vikingens Sejlerskole
Så starter sejlerskolen igen, for dig der har lyst til at lære at sejle med sejl.Vi tilbyder 6 undervisningsdage på vandet, af 3 timers varighed, med kyndig instruktør.

Sejladsen foregår i foreningens Folkebåd ” Mester Benzon”, hvor du vil blive undervist i
at håndtere en sejlbåd. Du lærer de teknikker der skal anvendes når man alene anvender naturens kræfter, til at få båden til at sejle.
Når du er færdig med kursus, vil du være i stand til at kunne sejle båden alene, når du er frigivet fra vores instruktør.

Det kan evnt. komme på tale at leje båden, når du har gennemgået kursus, men alt det hører du mere om, når du kontakter vores instruktør, Jimmy Madsen på telefon , 28377826, eller e mail, jimmymadsen@get2net.dk

Instruktionsaftnerne starter først i maj måned. Vi ser frem at møde dig, og byde dig velkommen til nogle lærerige timer på Guldborgsund.
/ce

Kapsejlads på Guldborgsund


Foto: Gert Wiik


Foto: Gert Wiik